PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Webová stránka www.revalid.cz je provozována společností Ewopharma AG, Schaffhausen, společností založenou podle švýcarského práva zapsanou v obchodním rejstříku Schaffhausen pod číslem společnosti CH-290.3.002.022-6.

EWOPHARMA AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
Fax: +41 (0)52 633 09 88
E-Mail: info@ewopharma.com

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah a díla dostupná na těchto webových stránkách se řídí švýcarskými zákony o autorských právech. Kopírování, zpracování, rozšiřování nebo jakákoli forma komercionalizace takového materiálu mimo rozsah stanovený autorským právem vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

Usilujeme o to, aby byly informace na našich webových stránkách aktuální, avšak za jejich obsah neneseme žádnou odpovědnost. Zákon omezuje naši odpovědnost jako poskytovatele služeb na obsah, který na webové stránky sami umístíme.

Nejsme povinni sledovat informace třetích stran zveřejněné nebo uložené na našich webových stránkách. Avšak jakmile zjistíme, že dochází k porušování právních předpisů, okamžitě veškerý závadný obsah odstraníme. Naše odpovědnost v takovém případě začíná v okamžiku, kdy zjistíme příslušné porušení.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek a negarantujeme jejich správnost. Za obsah těchto stránek třetích stran jsou odpovědni jejich vlastníci/poskytovatelé.

Pokud byl odkaz na webové stránky třetích stran vložen na naše webové stránky, neidentifikovali jsme před jeho vložením žádný rozpor s příslušnými právními předpisy. Pokud se dozvíme, že je odkaz v rozporu s příslušnými právními předpisy, okamžitě ho z našich webových stránek odstraníme.